از آن زمان که هماهنگي‌مان را با آهنگ هستي ساز از دست داده‌ايم، دچار انواع بيماري‌ها و رنج‌ها و دردها شده‌ايم. آن صوت واحد را از ياد برده‌ايم پس ديگر هم آهنگ با آن نيستيم. و به دليل اين فراموشي که بر ما غالب است از بين بردن دردهاي خودبه روش‌هاي گوناگون درماني متوسل مي‌شويم.
صوت درماني يكي از اين روش هاست كه اگر مؤثر واقع شود ما را به سوي هماهنگي با آن صوت (کلمه واحد) پيش مي برد و از طريق هماهنگ کردن موقت ما با آن صوت واحد، گاه بيماري‌هاي ما را درمان مي‌کند. در راستاي صوت درمان ابزارهاي گوناگوني كشف شده است. يکي از کاربردي‌ترين اين ابزارها جام‌هاي بلورين است.اولين جام‌ها قرن‌ها پيش، در دوران برنز، در هيماليا به ساخته شدند. اين جام‌ها را از ترکيب هفت ماده فلزي و توسط دست ‌مي‌ساختند. هر يک از اين هفت ماده، مرتبط با يکي از سياره‌هاي خورشيدي هستند؛ بنابراين زماني‌که اين جام‌ها به صدا در مي‌آيند، با هفت چاکراي بدن که نماينده هفت سياره خورشيدي در انسان هستند، ارتباط مي‌گيرند. از اين رو در تبت و نپال از اين جام‌ها براي شفابخشي، مراقبه و مراسم و آيين‌هاي عبادي استفاده مي‌کنند.
جام‌هاي قديمي نادرند و جام‌هايي که بالاتر از 50 سال دارند به سختي به دست مي‌آيند. جام‌هايي که از بلور الماس هستند، جزو جديدترين ابزارهاي افزوده شده به اين شاخه از صوت درماني هستند. اين جام‌ها بر اساس اصول باستاني جام‌هاي آهنگين تبت ساخته شده‌اند. زماني‌که اين جام‌هاي بلورين نواخته مي‌شوند آهنگ خالصي را توليد مي‌کنند که باعث شفابخشي و تسکين جسم، ذهن و روح مي‌گردند.
«راشل کلي» يکي از متخصصان صوت درماني در اين زمينه مي‌گويد: «اين جام‌ها از الماس کوهي(سيليس خالص) درست شده‌اند. کريستال‌هاي الماس خواص فيزيکي زيادي دارند. آنها انرژي را تقويت مي‌کنند، تغيير مي‌دهند، متمرکز مي‌‌کنند و آن را انتقال مي‌دهند. ما نمونه‌ها و نتايج آنها را در ريزتراشه‌ها، کامپيوترها و وسايل ليزري ديده‌ايم. بدن ما نيز شامل ساختارهاي بلورين است، کار کردن با اين جام‌ها مي‌تواند بر روي اندام‌ها، بافت‌ها، گردش خون، غدد و سيستم سوخت و ساز بدن تاثير بگذارد».
او در ادامه توضيح مي‌دهد: «انواع مختلفي از جام‌هاي بلورين وجود دارد، از جمله جام‌هاي مولديويت، جام‌هاي ابر نوراني، جام‌هاي طلاي سفيد که هر کدام خاصيت‌هاي ويژه‌اي دارند. براي مثال جام‌هاي پلاتين که از ترکيب طلاي سفيد و نقره ساخته مي‌شوند، صداي زيبايي دارند که تا سطح سلولي در انسان نفوذ مي‌کنند و انرژي‌هاي مسدود شده را آزاد مي‌سازند. اين اصوات هماهنگي طبيعي را به ما برمي‌گردانند و جريان طبيعي پرانا (انرژي حياتي) را در تمام بدن بهبود مي‌بخشند. آنها ارتعاشات امواج مغز را تغيير مي‌دهند و ارتعاشات شفابخش آلفا و تتا را به همراه مي‌آورند و هم‌چنين باعث تغيير سطح آگاهي‌ در انسان مي‌شوند. ارتعاشاتي که اين جام‌ها توليد مي‌کنند، قادرند بخش‌هاي مختلف بدن ما که از تعادل خارج شده‌اند را تنظيم کنند .